Formular de aplicație pentru participarea în programul "Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România"

*Se vor înregistra numai aplicațiile completate integral. De aceea, vă recomandăm să parcurgeți formularul înainte de a începe solicitarea, pentru a vă asigura că sunteți în posesia documentelor care trebuie anexate, inclusiv Declarația de Eligibilitate completată și semnată.

Informații de bază pentru evaluarea aplicației:

 

C1. Produs solicitat pe piață*

Descrieți în detaliu produsul/ele, incluzând caracteristicile sau beneficiile care îl/le diferențiază de produsele concurente.

* Produsele care au prioritate sunt:

a) produse procesate bio, ecologice sau organice, printre care  enumerăm pentru exemplificare: miere, vin, produse procesate din cătină, legume și fructe procesate, lapte și produse din lapte, carne și produse din carne, produse procesate din cereale și oleaginoase ș.a. asimilate modului de producție specific ecologic sau bio.

Criteriile pentru produsele bio se adresează cu prioritate producătorilor care vizează inovarea tehnologică, de produs, de proces sau de marketing cu potențial de export.

b) mobilă din lemn, enumerăm cu titlul de exemplu: garnituri complete, mobilă sufragerie, de birou, de bucătărie, dormitoare, de grădină și mic mobilier și alte produse în care mobila din lemn are un rol important în cadrul produsului final.

Criteriile pentru produsele de mobilier se adresează cu prioritate producătorilor care vizează inovarea tehnologică, de produs, de proces sau de marketing, inclusiv printr-un design original cu potențial de export.

 

C2. Produs solicitat pe piață

 

C3. Produs solicitat pe piață

 

C4. Capacitate de producție

 

C5. Valoare adăugată

Descrieți activitatea de procesare în scopul stabilirii nivelului valorii adăugate.

 

C6. Abilități și competențe manageriale

*Pentru eligibilitatea în cadrul programului este necesar ca fiecare firmă să desemneze două persoane participante.

Listă documente solicitate:

Pentru a încărca mai multe fișiere aferente unuia dintre documentele cerute, după ce ați dat click pe butonul "Încarcă", în fereastra de selecție fișiere puteți sa alegeți mai multe fișiere ținând apăsat pe tasta CTRL în timp ce dați click pe fiecare dintre fișiere pentru a realiza o selecție multiplă.

Prelunigire 1

În perioada 23 Octombrie – 10 Noiembrie are loc selecția firmelor care vor participa la programul de încurajare a exporturilor dedicat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din România. 80 de producătorii români de mobilier din lemn și produse agricole ecologice vor participa gratuit la un program inovator de instruire pentru export.

Firmele selectate  vor beneficia de un program complet de instruire și promovare pentru a deveni competitive pe piețele internaționale, programul țintind creșterea capacității de export a firmelor pe două nișe de piață cu potențial: agricultura ecologică și mobilierul și produsele din lemn.

Vor fi selectate firme care au capacitate de producție și competența managerială pentru a exporta produse cu valoare adăugată ridicată. Se pot înscrie în program firmele care nu au mai exportat până acum, dar și cele care au exportat pe o singură piață sau către un singur distribuitor.

Firmele selectate vor intra într-un program susținut de instruire, desfășurat pe parcursul unui an. Pregătirea va aborda următoarele teme: strategia de export, analiza piețelor internaționale cu potențial, crearea unor produse inovatoare și dezvoltarea tehnologică, ambalare și etichetare, branding și promovare, legislație fiscală, certificare și standarde de calitate, canalele de distribuție. Cursurile vor fi susținute de către o echipă de specialiști români și străini.

În paralel, firmele vor fi susținute de către echipa de specialiști a Centrelor de Afaceri pentru Export din Ploiești și Bacău, create în cadrul Camerelor de Comerț și Industrie, în prima etapă a acestui program, prin servicii de coaching și mentoring. La finalul etapei de instruire, firmele participante vor avea un plan de afaceri pentru export și pot participa gratuit la o serie de expoziții internaționale și sesiuni de matchmaking. 

Pentru a aplica în cadrul acestui program, firmele interesante trebuie să completeze formularul de aplicație disponibil on-line la adresa www.caebc.ro/aplicatie, respectiv www.caeploiesti.ro/aplicatie  până la data de 10 noiembrie.

În urma procedurii de licitație publică, acest proiect este realizat de asocierea Gama Proconsult – Camera de Comerț și Industrie Prahova – Inpulse Partners – TDP Partners, în colaborare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Prelungire 2

Vă anunțăm că s-a prelungit cu 12 zile perioada de selecție a firmelor care vor participa în proiectul „Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România” la un program de încurajare a exporturilor. 80 de producătorii români de mobilier din lemn și produse agricole ecologice vor participa gratuit la un program inovator de instruire pentru export.

Noul termen de înscriere este miercuri, 22 Noiembrie. Dat fiind numărul mare de întrebări primite de la dumneavoastră, anexăm prezentei invitații un set de întrebări și răspunsuri care să ofere clarificări față de informațiile oferite inițial.

Firmele selectate  vor beneficia de un program complet de instruire și promovare pentru a deveni competitive pe piețele internaționale, programul țintind creșterea capacității de export a firmelor pe două nișe de piață : agricultura ecologică, precum, și mobilierul și produsele din lemn.

Vor fi selectate firme care au capacitate de producție și competența managerială pentru a exporta produse cu valoare adăugată ridicată. Se pot înscrie în program firmele care nu au mai exportat până acum, dar și cele care au exportat pe o singură piață sau către un singur distribuitor, precum și alte firme care prin aplicația completată dovedesc că au potențial de export.

Pentru a aplica în cadrul acestui program, firmele interesante trebuie să completeze formularul de aplicație disponibil on-line la adresa www.caebc.ro/aplicatie, respectiv www.caeploiesti.ro/aplicatie  până la data de 22 Noiembrie.

În urma procedurii de licitație publică, acest proiect este realizat de asocierea Gama Proconsult – Camera de Comerț și Industrie Prahova – Inpulse Partners – TDP Partners, în colaborare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa export@caebc.ro, respectiv export@caeploiesti.ro sau să ne contactați telefonic la numerele 0745.997.822 (Luana Teodorescu) pentru CAE Ploiești, respectiv 0744.708.317 (Mihai Tulbure) pentru CAE Bacău.

Prelungire 3

Vă anunțăm că s-a prelungit perioada de selecție a firmelor care vor participa în proiectul „Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România” la un program de încurajare a exporturilor. 80 de producătorii români de mobilier din lemn și produse agricole ecologice vor participa gratuit la un program inovator de instruire pentru export.

Noul termen de înscriere este marți, 5 decembrie. Dat fiind numărul mare de întrebări primite, anexăm prezentei invitații un set de întrebări și răspunsuri care să ofere clarificări față de informațiile oferite inițial

De asemenea, pentru facilitarea înscrierii, se va accepta depunerea aplicației fără bilanț (inclusiv dovada înregistrării acestuia) și certificat constatator, urmând ca aceste documente să fie furnizate de către firme la acceptarea aplicației, ca și precondiție pentru înscrierea în program

Acest proiect vă ofera o șansa unică de a beneficia de un veritabil " pașaport de export " pentru firmele participante.

Pentru a aplica în cadrul acestui program, firmele interesante trebuie să completeze formularul de aplicație disponibil on-line la adresa www.caebc.ro/aplicatie, respectiv www.caeploiesti.ro/aplicatie  până la data de 5 decembrie.

În urma procedurii de licitație publică, acest proiect este realizat de asocierea Gama Proconsult – Camera de Comerț și Industrie Prahova – Inpulse Partners – TDP Partners, în colaborare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa export@caebc.ro, respectiv export@caeploiesti.ro sau să ne contactați telefonic la numerele 0745.997.822 (Luana Teodorescu) pentru CAE Ploiești, respectiv 0744.708.317 (Mihai Tulbure) pentru CAE Bacău.

Modificare criterii selectie

În urma finalizării perioadei de recrutare a IMM-urilor, în baza analizelor efectuate având la bază datele colectate în cadrul înscrierilor și informațiile obținute de la întreprinderile participante, am ajuns la concluzia necesității flexibilizării criteriilor de selecție ale companiilor ce vor fi acceptate în program, fără a afecta cerințele proiectului și obligațiile asumate prin oferta tehnică.

Aceste modificari vizeaza:

1. În cadrul capitolului 7. Senioritatea financiară și soliditatea, propunem eliminarea criteriilor:

- Solicitanții trebuie să demonstreze o existență legală și operațională de cel puțin 1 an.

- [Firmele] Nu sunt considerate firme aflate în dificultate*.

2. În cadrul criteriilor de eligibilitate eliminarea criteriilor:

  1. A desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar în anii 2016-2017 a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
  1. Este societate înființată în baza Legii 31/1990privind societăţile, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, sau societate cooperativă înființată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Prelungire 4

Vă anunțăm că s-a relansat procesul de selecție a firmelor din domeniul mobilei de lemn  ce vor participa în proiectul „Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România”, un program de încurajare a exporturilor. 80 de producătorii români de mobilier din lemn și produse agricole ecologice vor participa gratuit la un program inovator de instruire pentru export.

Noul termen de înscriere este Vineri 16 Februarie. Dat fiind numărul mare de întrebări primite, anexăm prezentei invitații un set de întrebări și răspunsuri care să ofere clarificări față de informațiile oferite inițial.

În paralel, firmele vor fi susținute de către echipa de specialiști a Centrelor de Afaceri pentru Export din Ploiești și Bacău, create în cadrul Camerelor de Comerț și Industrie, în prima etapă a acestui proiect, prin servicii de coaching și mentoring. La finalul etapei de instruire, firmele participante vor avea un plan de afaceri pentru export și pot participa gratuit la o serie de expoziții internaționale și sesiuni de matchmaking. 

Pentru a aplica în cadrul acestui program, firmele interesante trebuie să completeze formularul de aplicație disponibil on-line la adresa www.caebc.ro/aplicatie, respectiv www.caeploiesti.ro/aplicatie  până la data de 15 Februarie.

În urma procedurii de licitație publică, acest proiect este realizat de asocierea Gama Proconsult – Camera de Comerț și Industrie Prahova – Inpulse Partners – TDP Partners, în colaborare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa export@caebc.ro, respectiv export@caeploiesti.ro sau să ne contactați telefonic la numerele 0726.273.520 (Cristina Tulea) pentru CAE Ploiești, respectiv 0744.708.317 (Mihai Tulbure) pentru CAE Bacău.

PROIECT CO-FINANȚAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEȚIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUȚIEI ELVEȚIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ